Vive Le Voyage

Contact / Disclaimer

Heb je een vraag aan de redactie van Vive Le Voyage?  Neem dan contact op met Isabel Mosk, [email protected].

De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van ViveleVoyage. ViveleVoyage is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen (tekst en beeld) en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

ViveleVoyage behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij de bloggers. Elke blogger is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar publicaties, fotografie en/of meningen.